Juwai Teer Previous Results

Juwai Teer  Previous Results [Updated 2020]

Today Juwai, Shillong, Khanapara Teer Result Click This Link.
Khanapara Teer Previous Result [Updated 2020 Click This Link,
Shillong Teer Previous Result [Updated 2020]  Click This Link.
Juwai Teer  Previous Results

Juwai Teer  Previous Results [January 2020]

Date F/R S/R
27/01/2020 37 95
25/01/2020 11 87
24/01/2020 91 71
23/01/2020 56 09
22/01/2020 59 12
21/01/2020 02 32
20/01/2020 31 44
18/01/2020 07 81
17/01/2020 48 22
16/01/2020 05 04
15/01/2020 17 97
14/01/2020 22 31
13/01/2020 09 19
11/01/2020 73 78
10/01/2020 45 06
09/01/2020 12 58
08/01/2020 40 20
07/01/2020 35 09
06/01/2020 73 25
05/01/2020 X X
04/05/2020 70 97
03/01/2020 63 83
02/01/2020 99 21
01/01/2020 X X
Juwai previous teer result List  [Updated]
Juwai, Shillong, khanapara Teer common numbers Click This Link

Juwai Teer Previous Results December 2019

Date F/R S/R
31/12/2019 83 31
30/12/2019 95 74
28/12/2019 55 31
27/12/2019 72 41
26/12/2019 84 24
24/12/2019 70 36
23/12/2019 11 96
21/12/2019 57 77
20/12/2019 78 97
19/12/2019 43 82
18/12/2019 83 46
17/12/2019 23 05
12/12/2019 55 78
11/12/2019 26 12
09/12/2019 08 71
07/12/2019 92 34
06/12/2019 32 90
05/12/2019 47 39
04/12/2019 22 10
03/12/2019 14 29
02/12/2019 74 31
Juwai teer previous  result List  [Updated]